Store vång den 12 maj 2012

Store vång i Fågeltofta kommun blev reservat 2010.
Det är ett svagt kuperat område. Öppen mark med
inslag av buskar och flera solitära träd. Även en del
mycket gamla. Här finns alm, ask, avenbok, bok, ek,
sötkörsbär, lind och lönn. Det torra ängarna kan just
nu visa upp mycket vackra bestånd av kattfot. Även
sanka partier finns med grodor och salamandrar.

Alla

Gänget

Rundhagtorn

Kattfot, hanblommor

Lundvårlök

Blåsuga

Ekar
Foto:M.Wirén