Davids kärr den 15 juni 2014

En givande  De vilda blommornas dag kring David kärr väster
om Maglehem. På väg till kärret tittade vi på alla torrängens
växter.  En man som var med på exkursionen  visade sig ha
gett namnet åt kärret. Han äger det och mycket mark där om-
kring. Han hade mycket att berätta bl.a. om översilningsängar
där och växtligheten. Han heter Bengt Davidsson.

Gänget

Nattviol    Nära nattviol

Låsbräken    gullvivor Pia

Bengt Davidsson