Onslunda sten den 11 juni 2016

Utflykten var ett samarrangemang med Tomelilla naturskydds-
förening.
Onslunda sten är reservat sen 2015. Denna tidigare utmark är
på 100 hektar. Här finns en unik samling av flerstammiga bokar,
som minner om gammal skottskog. I delar av området finns det
gruvor. Dessa har varit i  bruk till 1955. Här har brutits flusspat
och blyglans. Lennart Bengtsson,vår guide, har inventerat denna
nyckelbiotop, som är Skånes största. Vi fick se många mossor och
lavar, varav en del finns på bild nedan.

Deltagare liten
Tre liten
Lennart liten
Vår guide i mitten


Frulania o allémossa lten
Frulania och Allémossa
Falsk vitmossa o kvastmossa liten
Falsk vitmossa och Kvastmossa
Klotterlav liten
Klotterlav

Nickmossa liten
Nickmossa

Lena liten
Foto: M.Wirén