Vandring i Åbackarna den 26 maj

Många samlades denna sköna kväll för vandra i Åbackarna med Bengt
Bengtsson, kommunens miljöstrateg. Vi fick veta litet om de framtida
planerna för området. ”Naturinventering, åtgärds-och skötselplan för
Åbackarna” har gjorts. Det finns 18 delmål, som efter hand ska åtgärdas.
Det kommer att gallras bland träden i backarna, ängsmark ska anläggas,
grillplatser och utsiktsplatser med tak ska byggas. Det finns fem hassel-
musbon. Därför startar projektet inte förrän i november.

Andra sidan kyrkogården Till hemsidan
Strandkål Till hemsidan
Strandärt Till hemsidan
Ny strandkanten Till hemsida

Foto: M.Wirén