Vandring mellan Sandhammaren och Tyke å den 16 april 2016

En vandring den 16 april längs kusten från Sandhammaren till Hagestad
naturreservat och åter. 18 personer kom för att se hur projektet Sandlife
är tänkt och hur planeringen fortskrider. Magnus Jönsson som är projekt-
ansvarig från länsstyrelsen höll en intressant föreläsning och lotsade oss
fram till reservatet. Dagen bjöd på fint vandringsväder och det blev paus
i sandbacken.

image1

Sandlife 1 HemsidanSandlife till hemsidan

Foto: Claes Hansson