Vandring längs Åbackarna i Simrishamn den 18 maj 2017

Det var en solig kväll. Vandringen gick från campingen och
över Kristiandstadsvägen. Sen längs Tommarpsån. Här har
det avverkats en del och det kommer att glesas mer bland
buskar och träd. Längs ån ska det planteras alar och även
en del sälg. Ett stort parti ska bli äng. Det tar förstås flera år.
En önskan finns om att stigen ska göras bättre och det ska
sättas ut nya bänkar.
Det finns en genomtänkt plan och området är stort, så man
får räkna med att det tar tid.


Foto: Björn Lardner och Margareta Wirén