De vilda blommornas dag i Drakamöllan den 17 juni 2018

 

 

På De vilda blommornas dag  går tusentals människor på
blomstervandringar i Sverige, Danmark, Norge, Finland,
Island,  Färöarna och Grönland. Detta startade 2002 i Dan-
mark och huvudarrangör i Sverige är Svenska Botaniska
Föreningen. Vi i ÖNF har varit med alla år. I år tillsammans
med Tomelilla Naturskyddsförening. Guider var Margareta
Wirén och Mattias Gustafsson.
Vi  trotsade regnet och drog iväg ut på backarna. Reservatet
omfattar 147 hektar och 27 hektar därav är skog. Vart tionde
år svedjar man ljungen, som har tagit över helt på sina ställen.
Efter lång torka var det färre växter, men bland annat fanns
hedblomster, backtimjan, borsttåtel, bergssyra, gul fetknopp
och gråfibbla. Nere vid Julebodaån fanns rikligt med brunört.
Regnet upphörde och solen sken. Vi kunde fika. Massor med
blåvingar fladdrade runt oss. På väg tillbaka hade vi turen att
få höra sommargylling i en skogsdunge.


Foto:G.Lundquist   Obs sandpartiet i mitten

Foto:B.Lardner.   De ljusnar

Foto: G.Lundquist.   I bakgrunden ett fält med bergssyra.

Foto:B.Lardner.    Andrea Nowag och Mattias Gustafsson


Foto:B.Lardner.   Fikapaus


Foto:G.Lundquist.   Blåvinge


Foto:G.Lundquist.  Brunört


Foto:G.Lundquist.  Avslutning