Fågelvandring längs kusten den 15 september 2018

Under kunnig guidning av Lennart Jeppsson promenerade 17 exkur-
sionsdeltagare från Brantevik till Hylkan med kikarna redo.
Lennart berättade om fågelflyttning och pekade ut de befjädrade vän-
ner, som behagade visa upp sig. Vinden var inte den bästa för att se
stora mängder rastande och sträckande fåglar, men kunde på ganska
nära håll bekanta oss med bl.a. grå flugsnappare, gransångare, gulspar-
var, tornfalk och lärkfalk.
Fika inmundigades  på en solig strand.

Text: Björn Lardner

Deltagarna förkovrar sig i fågelflyttningens fascinerande värld

Exkursionsledare Lennart

Claes lyckades tämja hästarna som var närgångna

Fikastund
Bilder: Björn Lardner