Naturnatten på Stenshuvud den 5 juni 2018

Drygt 80 personer deltog i Naturnatten på Stenshuvud, 5 juni 2018 – en
klar men litet blåsig kväll. Innan mörkret föll berättade först Per Nyström
och Martin Stoltze om nattfjärilarnas liv och leverne. Sedan tog Rune Gerell
och Karin Gerell Lundberg vid och berättade om fladdermössens ekologi
och årscykel. Därefter letade deltagarna efter fladdermöss med hjälp av ul-
traljudsdetektorer, och kikade på flyn, spinnare, mätare, vecklare och svär-
mare attraherade till nattfjärilslamporna, som riggats intill Naturum.

Tack till Naturum Stenshuvud för att vi fick hålla aktiviteten hos er, och tack
till våra kunniga fladdermus-och fjärilsguider!

Text och bilder Björn Lardner.


Per tycks imitera en nattfjäril. Martin ser något fundersam ut.


Karin och Rune (t.v.) delar ut ultraljudsdtektorer till deltagare.


Lena och Claes såg till att det fanns  att tanka kaffe sig pigg och vaken med.