Örnskådning i Tosteberga den 14 januari 2018

Elva tappra personer trotsade gråvädret och snålblåsten för att
för att titta på havsörnar vid Tosteberga. Cirka  åtta örnar fanns
på plats bland kobbarna och skären. Även vid Yngsjö Kapell såg
vi några havsörnar och en massa röda glador. Den bruna gladan,
som frekventerar området intill kapellet, höll sig dock undan när
vi passerade.


Välbehövlig varm dryck inmundigades
Foto: B.Lardner