Vandring i Oxhagenområdet den 20 maj 2018


Vi var tretton personer som tog chansen att vandra genom
undersköna hagmarker i det soliga och lagom varma sön-
dagsvädret. Efter att ha åkt genom Fyledalen startade vi vår
promenad vid fågeltornet intill Hassle sjö, ett kort stycke
öster om Sjöbo-Ystadvägen. Där hörde vi en ätlig groda. Det
är en ny lokal (nu rapporterad till Artportalen) och ytterli-
gare ett damm-hopp i artens sentida expansion österut. I
fjärran kunde vi se en havsörn bli mobbad av en ”Börringe-
vråk” – alltså en ovanligt ljus ormvråk.  Sedan vek vi av åt syd-
sydost, förbi Fredriksbergs mosse och de dovhjortar som be-
tade i dess närhet. Vandringen gick över betesmarker med
smörblommor, sommargyllen, käringtand, teveronika och
sommarvicker. Klockgrodorna klämtade i våtmarkerna i sö-
dra delen av Svartskyllereservatet medan fem tranor flög för-
bi. Näktergalar smattrande i snåren, sävsparvar pilade fram
och tillbaka, och gråhakedoppingar gnäggade från en av
dammarna. Vart man vände sig var det fullt av blå flickslän-
dor och fyrfläckiga trollsländor, samt enstaka guldtrollsländor
och mosaiktrollsländor. Mandelblom, buskstjärnblomma, ängs-
ull, kråkklöver, småvänderot, och bräsma. Efter en kafferast
med makalös utsikt över nejden gick vi genom de kuperade
markerna i Oxhagen upp till Prästakärret. Viggar och fler grå-
hakedoppingar. En aurorafjäril och ett par amiraler fladdrade
förbi. Vi vände västerut förbi vildsvinens territorier (utan att se
mer än legor och växlar), tillbaka till fågeltornet för hemfärd.

 


Klockgroda, som vi hörde, men tyvärr inte såg.

Foto: B.Lardner

 

———————————————————————–