Åvandring den 14 april 2019

I dag trotsade 25 intresserade vårkylan och kom till vår
åvandring längs Tommarpsån. Vi vandrade i samlad trupp
och Valentina Zulsdorff från Leaderprojektet ”Österlens
sköna vattendrag” informerade om projektet och ån.
Ingrid Popovics berättade om kvarnen och Ullspinneriets
historik.
Framme vid Ullspinneriet tog Hans Hernedal över och
guidade oss genom museet.Text och bilder Lena Olsson