Fågelkvitter den 25 maj 2019

Lördagsmorgonen tillbringade vi i Drakamöllans naturreservat
med öronen på spets. Lennart Jeppsson hjälpte oss att identifiera
vem som var vem i den mångstämmiga fågelkören. Sångare, lärkor,
piplärkor, finkar, hämplingar, spettar, duvor… listan kan göras lång.
Sommargyllingen verkade dock ha försovit sig.

Text och bilder Björn Lardner