Vandring längs Verkeån den 13 oktober 2019

Vädrets makter var oss nådiga denna söndag, då vi vandrade 8
kilometer längs Verkeån – från Hallamöllan till Vantalängan, där
vi fikade. Sedan tillbaka längs motsatta sidan av ån. Längs vägen
berättade Valentina Zulsdorff, projektledare på Österlens Sköna
Vattendrag, bl.a. om samspelet mellan musslor och fiskar, om
vatten som en livsviktig resurs och om olika projekt som syftar
till att gynna våra vattendrag och dess invånare.


Vår ciceron Valentina

Några av deltagarna ihopvallade för fotografering

En av många vackra miljöer längs vandringsvägen

Höstens palett bjöd på olika nyanser av brunt, grönt, gult
och litet rött med den porlande ån som fond

Text och bild Björn Lardner