Varför inte en promenad på Skansen?

Skansen blev kommunreservat 2008.
Förr var den stadens utmark.
Skansen ligger på båda sidor om Branteviksvägen, där indu-
striområdet i söder tar slut och strax norr om gamla Simris-
lund.  Här finns både torra och fuktiga områden, sandstenen
går i dagen, det finns buskpartier och vackra solitära träd.
Påstora stenar ner mot havet kan du sitta och ta din fikapaus.
Här finns också hällristningar.
Ja, läs mer på informationstavlorna.

Utsikt

Göknycklar 1
Göknycklar                                   
Ängsbrässma
Ängsbrässma                                  
Foto: M.Wirén